آرشیو ماهانه : بهمن ۱۳۹۱

اگر شرایط با من کنار می‌آومد، پیاده‌روی تو خیابون‌های تهران در هر تعطیلی رو از دست نمی‌دادم. روزهای غیر تعطیل شهر آنقدر شلوغ و جبر سرعت آنقدر هست که عدم توجه به دور و بر توجیه باشه! اما تو یک روز تعطیل چیزهایی نظرت رو جلب می‌کنه که شاید حیف باشه اگر دوربینی همراهت نباشه!