آرشیو ماهانه : مهر ۱۳۹۵

دست در دست پاییز آمدی ز دور بسان او خرامان و پر غرور هر چند که دیر آمدی، تو را نیست جرم تقدیر تلخ من گره خورده با دیر و دور آمدی و چشم من از آسمان فتاد گشت محو، نگاهم در نگاه تو دیگر نه بوم پر ز رنگ مرا جذب می‌کند نه آواز […]