آرشیو ماهانه : بهمن ۱۳۹۵

​نمی‌دانستم روزی که ترا برای نخستین بار دیدم روز تولدم خواهد شد اگر می‌دانستم بالای سوره حمد ثبتش می‌کردم نفرین بر تقدیر حال روزهای بی‌تو بودن، تمام کتابهایم را سیاه کرده‌ست