آرشیو ماهانه : مرداد ۱۳۹۶

آدمیزاد اگر آدم باشد دوست دارد که دوست بدارد و دوست داشته شود. سن و سال ندارد. جا و مکان هم ندارد. مهمتر از همه عقل و منطق ندارد. اصلا نباید دنبال دلیل گشت. چه دلیلی والاتر از آدم بودن. آدم از آنجا که آدمیزاد است گاه بر آن می‌شود که کتمان کند. کتمان کند […]