آرشیو ماهانه : اسفند ۱۳۹۶

خیره‌ست به دیگران چشم‌های من لیکن تو را نگاه می‌کنم گوشم به حرف‌های دیگران زیبا کلام تو را جستجو می‌کنم باشی یا نباشی کنار من یادت همیشه هست در آغوش تشنه‌ام در قلب هر دقیقه که می‌گذر ز عمر من طعم لبان داغ تو را بر لبان سرد خویش، مرور می‌کنم