تمام مظالب نوشته شده توسط : مهدی عرب عامری

درباره مهدی عرب عامری

تقدیم به داریوش مهرجویی برای فیلم طهران تهران باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد بر بام خانه می‌چکد از سقف خانه قطره‌های نرم باران، گاه بر صورت من، گاه بر گلهای قالی ای خدای مهربانم لطف عالی مستدام است لیک باشد آن حواست خانه‌ی ما خیس آب است