تمام مظالب نوشته شده توسط : مهدی عرب عامری

درباره مهدی عرب عامری

چند روزی است که قصد کرده بودم در باب موضوعی از موضوعات جاری مملکت مطلبی بنویسم که هر گاه عزمم جزم می شد به لطف بزرگان موضوع جدیدی در این مملکت علم می شد که من را در انتخاب سوژه دچار تردید می کرد. اما پس از چند روزی  کلنجار تصمیم  گرفتم که در باب […]

دیشب به امید اینکه مثل همیشه از کارهای مهران مدیری لذت ببرم سه قسمت اول سریال قهوه تلخ رو خریداری کردم. علاوه بر این لذت همیشگی، دلایل عدم پخش سریال از تلوزیون ایران، بیشتر من رو مجاب کرد که در حمایت از گروه تولید کننده این مجموعه رو بخرم و بشم یکی ازمشتریان هفتگی این […]

بر آن باور بودم تعرف صف(در اینجا صفی از انسانها) عبارت است از ” مکانی که افراد در یک خط ایستاده منتظر خدمتی مانند مشتمال دلاک یا کالایی مانند روغن و بنزین هستند و بر این اصل استوار است هر کس زودتر وارد صف شود زودتر به خدمت یا کالایش می‌ رسد”. اما غروب روز […]

در خیر و برکات دیدار دوستان و بستگان اعم از سببی و نسبی حرفی نیست که اگر بی غرض باشیم، متفقیم که همنشینی با یاران شفیق کیفی دارد که مگو و مپرس. حال بماند که از لطف دولت‌های کریمه  و گرانی و گرفتاری و مزید بر آن، بحران چند ساله اقتصاد جهانی که البته به […]