دست نوشته

۰۶مهر ۱۳۹۶

 

من لبانت را که طعم شهد یاس کوچه‌های کودکی دارد، دوست می‌دارم

من دو چشمت را که آرش‌وار درمی‌نوردد مرزهای اشتیاقم را، دوست می‌دارم

دوست می‌دارم کلامت را، چونکه شیرین است در این تلخ‌کامی‌های تقدیر رقم خورده

من سرانگشتان دستانت که چون شه‌زاده‌های قصه‌های کودکان خواب می‌رقصند

بر بازوان خسته و پیرم، دوست می‌دارم

سینه‌ات را دوست می‌دارم، چون سجده‌گاه گاه و بی‌گاه روزهای نا‌امیدی

و آغوش تو را از هر بهشتی که بشارت داد‌ه‌اند پیغمبران از سالهای دور تا نزدیک، بیشتر دوست می‌دارم

 

لیک افسوس، سهم تقدیر جهان بر پیشانی پژمرده‌ام تلخ است و  تاریکی

نیست آنها که دوست‌تر می‌دارم ز جان، در طالع تابوت‌وار من

تو با من مهربان‌تر باش

گر که دوست می‌داری مرا چون روزهای پیش

نقشی بکش از نور در تقدیر این نومید

 

هر چه خواهی بگیر از من، تو مختاری

هر چه می‌خواهی دریغ کن از من، تو فرمانده

و من فرمانبر بی چون و چرایت تا ابد مانم

لیک، به غیر از  چشم‌ها و کلام خویش

 

من به شوق طلوع چشمهایت روز را می‌کنم آغاز

به تکرار کلام تو، نفس‌ را می‌کشم در بند،‌ می‌کنم آزاد

کفر اگر گفتم، تو بخشا گناه من

من چشمان و کلامت را، از تو بیشتر دوست می‌دارم

 

۰۴مهر ۱۳۹۶

پاییز نه مهر، نه آبان، نه آذر است

پاییز من روزهای بی‌تو بودن است

روزهایی که خاطرات تو بیشتر ز تو مونسم شوند

 

پاییز من بوم نقاشی هفت رنگ نیست

بوم بی‌رنگ‌ است، بوم پوسیده

که تابش نیست نوازش‌های هیچ مژگان را

 

پاییز من، تنش تب‌دار

صدایش محو

نفس‌هایش بریده، سخت

دلش بی‌تاپ

بی‌جان است، پاییزم

 

نه شوق کودکان را باورش باشد

نه امیدی، تو گویی محو، در کولبار سرد و سنگینش

هر آنچه با خود آوردست

همه دردست‌، همه حسرت

همه بی‌تابی روزی‌ست، که دستانم  چون شاخه‌های بید می‌رقصید

در پیچ و تاب گیسوان نرم و رقصانت

***

پاییز نه مهر، نه آبان، نه آذر است

پاییز من روزهای بی‌تو بودن است

حتی اگر به شوق روز نو

بنامندش بهار، مردمان شهر

۰۴مهر ۱۳۹۶

خبری از تو نیست و من بی‌تاب

ترسم که روزگار خوش باشد

برده‌باشی مرا از یاد

و حتی خاطرات خویش با من را

می‌ترسم!

روز دیگر که مرا بینی

با دو چشمت که روزگاری شهد شعرهایم بود

تلخ‌تر ز زهر مرا گویی

“تو را با من چه کاری هست؟

می‌شناسم من تو را آیا؟

ره گم کرده‌ای در شهر؟

پیرمردی یا که تنهایی‌ نشسته‌ست بر گیسوان و صورت سرخت؟

برو زین شهر

در شهر جایی نیست

برای شاعری کز شعرهای خویش هم طرد است”